Podstawowy zakres działalności firmy to:

  • Badania kotłów wraz z ich urządzeniami pomocniczymi – Przedmiotem badań są wszystkie typy kotłów, a także urządzenia pomocnicze
  • Pomiary młynów węglowych (wszystkie typy) – Wykonanie pomiaru przemiału, dystrybucji i przepływu mieszanki pyłowo-powietrznej dla zespołów młynowych