Polityka prywatności.

 

  1. Za politykę prywatności oraz obsługę techniczną strony www.ekokal.pl (zwanym dalej Serwisem) odpowiada firma EKOKAL Tomasz Parys, (zwana dalej Administratorem). Administrator gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane osób, które korzystają z portalu, dbając o to, żeby informacje o użytkownikach nie trafiły w niepowołane ręce. Wszystko odbywa się w najwyższej trosce o dobro użytkownika oraz z poszanowaniem prawa.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  3. Administrator zapewnia klientom serwisu, które obsługuje pełen dostęp do swoich danych oraz możliwość zmienienia ich lub usunięcia w dowolnym momencie.
  4. Administrator gromadzi również logi IP swoich użytkowników. Robi to jedynie w celu administracji serwerem, badań statystycznych i demograficznych oraz w celach technicznych.
  5. Działanie Serwisu opiera się również na plikach Cookies, tak zwanych ciasteczkach. Są to pliki tekstowe tworzone na Twoim komputerze przez serwis. Pliki te są całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twojego komputera. Dzięki nim przy kolejnej wizycie na stronie system może je odczytać i zidentyfikować Ciebie jako konkretnego użytkownika. Korzystanie z Cookies nie pozwala na wykorzystanie jakichkolwiek informacji z Twojego komputera.
  6. Pliki Cookies możesz w dowolnym momencie usunąć z Twojego komputera wykorzystując przeglądarkę internetową. Możesz również zablokować Cookies w swojej przeglądarce, jednak może to spowodować, że nie wszystkie opcje naszego serwisu będą możliwe do wykorzystania.
  7. W przypadku gdy nastąpi wyraźne naruszenie prawa lub o dane osobowe wystąpią odpowiednie organy państwa Administrator udostępni je tym instytucjom.
  8. Rozwój Serwisu powoduje, ze polityka prywatności będzie się zmieniać, publikowana będzie zawsze z datą ostatniej zmiany. Korzystając z serwisu po tej dacie (11.06.2018 r.) akceptujesz aktualna wersję polityki prywatności.
  9. Serwis nie odpowiada za realizację oraz formę polityki prywatności na stronach zewnętrznych, do których linki znajdują się na stronach serwisu.